Video overzicht

Video's

05-03-2024

Mini-tutorial ‘Persoonlijke kracht – onmisbaar onderdeel van elke Verklarende Analyse’

Bij het maken van Verklarende Analyse worden verschillende onderliggende factoren die invloed hebben op het gedrag van kinderen en ouders/opvoeders in kaart gebracht. In deze mini-tutorial wordt ingegaan op PERSOONLIJKE KRACHT die een aanwijsbare rol kan spelen bij het afzwakken van de problematiek waardoor deze minder zwaar is dan hij had kunnen zijn. Benut de tips en tricks uit deze tutorial om de sterke eigenschappen van jeugdigen en ouders/opvoeders beter te leren (h)erkennen en deze expliciet te benoemen bij het maken van Verklarende Analyse!

Lees meer
06-02-2024

Mini-tutorial ‘Steun – onmisbare factor in elke Verklarende Analyse’

Bij het maken van Verklarende Analyse worden verschillende onderliggende factoren die invloed hebben op het gedrag van kinderen en ouders in kaart gebracht. In deze mini-tutorial wordt ingegaan op de 4 vormen van STEUN die ervoor kunnen zorgen dat de problematiek en zorgen niet nog groter zijn dan die hadden kunnen zijn. Benut de tips en tricks uit deze tutorial bij het maken van Verklarende Analyse om de aanwezige steun factoren zo concreet mogelijk in kaart te brengen!

Lees meer
01-04-2020

Wat is een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd?

Maak in 2 minuten kennis met het fenomeen ‘Regionale Kenniswerkplaats Jeugd’!

Lees meer
19-10-2017

Wat is een dialoogtafel?

In het kader van het dialoogtafelproject hebben jongeren samen met onderzoekers dit animatiefilmpje gemaakt. We nemen je mee in wat het dialoogtafelgesprek inhoudt en wat het kan opleveren voor de deelnemende jongeren, ouders/opvoeders en professionals.

Lees meer