Video overzicht

Video's

12-06-2023

Het effectief beschermen van kinderen als het thuis onveilig is

Majone Steketee (wetenschappelijk directeur bij Verwey-Jonker Instituut) neemt je mee in wat het voor kinderen betekent als zij opgroeien in een gezin waar het onveilig is en hoe de hulpverleners deze kinderen beter en effectief kunnen beschermen.

Lees meer
12-04-2023

Seksuele gezondheid van kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek

Liesbeth Blommert (orthopedagoog generalist, i.o. seksuoloog NVVS, ‘s Heeren Loo Noordwijk) neemt je mee in hoe de hulpverleners de seksuele gezondheid van gezinsleden op een pro-actieve en positieve wijze kunnen ondersteunen.

Lees meer
15-02-2023

Integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Marcel van Eck (docent-onderzoeker masteropleiding Innovatie voor Zorg en Welzijn Hogeschool Utrecht / Academische Werkplaats Sociaal Werk, Tranzo Tilburg University) neemt je vanuit een gelaagd perspectief mee in de betekenis van het integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Wat houdt het precies in? Wat is nodig op niveaus van uitvoering, organisatie en de samenleving om tijdig, effectief en duurzaam te kunnen helpen?

Lees meer
07-11-2022

Voor de Jeugd Dag: in gesprek over werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. In de sessie op de Voor de Jeugd Dag ging het om het verhaal van een ervaringsdeskundige ouder waarvan het kind woont in een kleinschalige woonvoorziening. Aan de hand van dit ervaringsverhaal bespreken we welke elementen bijdragen aan succesvolle plaatsing en waarom, en wat nodig is voor het realiseren van duurzaam veilig verblijf van jongeren binnen deze woonvoorzieningen.

Lees meer
27-10-2022

Inspiratiebijeenkomst over werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Tijdens de inspiratiebijeenkomst zijn de belangrijkste inzichten uit het onderzoek gepresenteerd en besproken met gasten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ervaringsdeskundige jongere en ouder, zorgaanbieders en gemeente: “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?”.

Lees meer
12-10-2022

Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp

Arjen van Assen (Universitair Docent Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen) neemt je mee in het belang van jeugdparticipatie bij jeugd- en gezinshulp. Wat houdt jeugdparticipatie in? Wat zijn succesfactoren en knelpunten waar hulpverleners tegenaan lopen? Hoe kunnen we kinderen en jongeren op een waardevolle en duurzame manier bij hulpverlening betrekken?

Lees meer
14-09-2022

Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!

Harm Damen (programmaleider onderzoek & innovatie bij Pactum) neemt je mee in de resultaten van het onderzoek “Parents as agents of change” gericht op de relatie tussen (veranderingen in) de empowerment van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

Lees meer
30-06-2022

Persoonlijk en waarden gedreven leiderschap met impact voor het kind en de samenleving

Gabriël Anthonio neemt het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland mee in de cruciale ingrediënten van persoonlijk en waarden gedreven leiderschap. Aan de hand van praktijkverhalen die je echt raken, persoonlijke inzichten en inspirerende metaforen gaat hij in op het benodigde denken, houding en leiderschap competenties die bijdragen aan betekenisvolle verandering met impact voor het kind en de samenleving.

Lees meer
16-06-2022

Werkzame elementen in “FamilieKracht”: samen met en in de familie aan de slag

Roos van Soomeren en Peter Lutters van IHUB nemen je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee in de werkwijze van en ervaringen met "FamilieKracht" - een intensieve aanpak voor multi-stressgezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van een vastgelopen thuissituatie door maatschappelijke problemen en (een vermoeden van) GGZ-problematiek.

Lees meer
14-04-2022

Werken aan de werkrelatie: sleutels voor een gezinsgerichte blik

Marianne Welmers van de Poll (docent Social Work en onderzoeker Lectoraat Jeugd aan Hogeschool Windesheim) neemt je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee in de gezinsgerichte kijk op de werkrelatie met jeugdigen en gezinnen, en op de vaardigheden die dit vraagt van professionals.

Lees meer
14-02-2022

Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Mariska van der Steege (orthopedagoog, organisatie adviseur en ontwikkelaar van de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’) gaat in op het benodigde denken, houding en competenties van professionals die werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Lees meer
25-01-2022

Ketenbreed Leren van casusreviews in Friesland

De onderzoekers van het project 'Ketenbreed Leren' delen de lessen uit het casusonderzoek in Noord Nederland. Daarbij gaan ze specifiek in op enkele concrete voorbeelden uit de gesloten jeugdzorg in Friesland. Ze vertellen ook over de bredere leeropbrengsten en staan stil bij wat we als regio van de opgehaalde inzichten kunnen leren.

Lees meer