De meerwaarde van trauma-informed care als organisatiebreed raamwerk

Op 2 november juni 2023 vond een boeiend webinar ‘De meerwaarde van trauma-informed care als organisatiebreed raamwerk plaats met Anita van de Ven en Jessica Vervoort-Schel van Koraal als gastsprekers. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Ingrijpende jeugdervaringen en een gebrek aan beschermende en compenserende ervaringen zijn wereldwijd belangrijke oorzaken van psychische- en lichamelijke gezondheidsproblemen en uiteenlopende ontwikkelings- en gedragsproblemen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de effecten van toxische stress, niet herkende en onbehandelde traumasymptomen en te weinig in- en externe bronnen van (veer)kracht, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de resultaten van de behandeling of het onderwijs, de motivatie, de samenwerkingsrelatie en de duur van het behandeltraject. Trauma-infomed care is een interventie op systeemniveau – een systeemontwikkelingsmodel, dat houvast biedt in het behandelkader en bijdraagt aan de doorontwikkeling van de herstelbevorderende cultuur binnen een organisatie.

In het eerste deel van het webinar namen Anita van de Ven en Jessica Vervoort-Schel de deelnemers mee in wat trauma-informed care als organisatiebreed raamwerk inhoudt en wat implementatie kan opleveren voor álle betrokkenen (jeugdigen, gezinnen, hulpverleners, ondersteunende diensten, managers en directie). In het tweede deel werd ingegaan op de rol van persoonlijk leiderschap, systemisch denken, de kracht van taal en reflectie. Het derde deel was vooral gericht op de implicaties voor de dagelijkse praktijk van de deelnemers: hoe kun jij vanuit eigen rol en perspectief bijdragen aan een ontwikkelingsgerichte en herstelbevorderende (organisatie)cultuur?

Bekijk HIER de presentatie van Anita van de Ven en Jessica Vervoort-Schel, met een schat aan inhoudelijke inzichten, als ook verwijzingen / links naar relevante publicaties en hulpmiddelen op het gebied van trauma-informed care, veerkrachtig functioneren, persoonlijk leiderschap en reflectie.

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl