Het effectief beschermen van kinderen als het thuis onveilig is

Op 12 juni 2023 vond een boeiend webinar ‘Het effectief beschermen van kinderen als het thuis onveilig is’ plaats met Majone Steketee van Verwey-Jonker Instituut als gastspreker. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Tijdens het webinar nam Majone Steketee de deelnemers mee in de uitkomsten van een onderzoek waarin gedurende anderhalf jaar 1500 gezinnen gevolgd zijn waar sprake is van kindermishandeling. In onderzoek is gekeken naar fysieke en psychische mishandeling, verwaarlozing en getuige zijn van partnergeweld.

In het eerste deel van het webinar lag de focus vooral op de gevolgen van kindermishandeling voor de kinderen zelf. In het tweede deel werd ingegaan op de vraag welke hulp krijgen deze gezinnen als zij gemeld zijn bij Veilig Thuis en wat werkt er? Hierbij ging Majone Steketee specifiek in op de vraag wat de meerwaarde is van een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel bij deze gezinnen? Het afsluitende deel van het webinar was gericht op de implicaties voor professionals: wat zijn belangrijke handvatten waar je als professional mee aan de slag kan in je eigen praktijk?

De deelnemers hebben een schat aan inhoudelijke inzichten ontvangen om meer aandacht te geven aan de gevolgen van onveiligheid, geweld en kindermishandeling in gezinnen, als ook praktische tips voor het bespreekbaar maken van dit gevoelig onderwerp met kinderen en gezinnen.

Bekijk HIER de presentatie van Majone Steketee, met op p. 50 en 51 verwijzingen / links naar relevante publicaties, rapporten en hulpmiddelen.

MEER WETEN OVER HOE JE GEWELDSPATRONEN BETER KAN HERKENNEN?

Om professionals die werken met gezinnen waar geweld speelt, te helpen bij de analyse van het geweld en de geweldspatronen wordt in DIT MAGAZINE het geweld in gezinnen onder de loep genomen. Hoewel elk gezin uniek is, zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. Deze profielen kunnen jou als professional helpen bij het in kaart brengen van het geweld. Het herkennen (of uitsluiten) van bepaalde geweldspatronen helpt bij het begrijpen van wat er speelt en uiteindelijk bij het besluiten over welke hulp nodig is. Het magazine is ontwikkeld n.a.v. het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut.

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl