Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Op 14 februari 2022 namen ruim 150 professionals uit het hele land deel aan het boeiend webinar ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Binnen de jeugdhulp verandert er nog wel eens iets. Op dit moment staan er veranderingen binnen de jeugdbescherming op stapel. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen krijgen vaker met de jeugdbescherming te maken dan andere gezinnen. Binnen deze veranderende context blijven een aantal aspecten van professioneel handelen van belang. Deze aspecten zorgen ervoor dat je als professional in deze gezinnen het verschil kunt maken.

Tijdens het webinar illustreerde Mariska van der Steege welke veranderingen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming er precies op stapel staan. Zij ging vervolgens in op wat het eigenlijk betekent een professional te zijn en welke aspecten blijven ook binnen deze veranderingen van belang. Aan de hand van inzichten uit onderzoek en praktijk liet zij zien hoe professionals met die aspecten het verschil kunnen maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Het webinar geeft een mooi inkijkje in wat het werken met gezinnen meer meervoudige en complexe problemen van een professional vraagt. Je ontvangt veel praktische handvatten voor:

  • het aan de slag gaan met deze gezinnen;
  • hoe je gezamenlijk tot veranderingen hoe klein ook kan komen;
  • hoe je aan het volhouden en doorzetten van deze bereikte resultaten kan werken.

Ontzettend belangrijk, inspirerend en leerzaam!

Presentatie van de spreker
Bekijk HIER de presentatie van Mariska van der Steege.

Praatplaat ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

Download HIER de praatplaat en zet deze in t.b.v. reflectie over de cruciale aspecten waarmee je als professional echt het verschil kunt maken voor jeugdigen en gezinnen.