Hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Op 16 maart 2021 hielden we een inspirerend webinar in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het webinar ging over hulp aan de meest kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Een boeiend en zeer actueel onderwerp.

VOORBEELDEN EN INZICHTEN UIT ONDERZOEK
Tijdens het webinar illustreerde Danielle Jansen aan de hand van concrete voorbeelden en inzichten uit onderzoek hoe we het stelsel voor jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen kunnen verbeteren. Loraine Visscher heeft inzichten gedeeld vanuit haar onderzoek naar de werkzame elementen van interventies aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Daarnaast heeft zij ons geïnspireerd met concrete ideeën over hoe de hulpverleners en interventies, waar nodig, versterkt kunnen worden om de hulp aan gezinnen zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

PRESENTATIES VAN DE SPREKERS

MEER INFORMATIE
Naar aanleiding van het onderzoek van Loraine Visscher en collega’s zijn verschillende kennisproducten uitgewerkt waarin de belangrijkste inzichten op een overzichtelijke en visuele manier zijn weergegeven.