Inspiratiebijeenkomst over werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was het achterhalen wat de werkzame factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing van jongeren binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestond daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over het wonen en werken in kleinschalige woonvoorzieningen.

Tijdens de online-inspiratiebijeenkomst op 27 oktober jl. heeft Loraine Visscher (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) de belangrijkste inzichten uit het onderzoek gepresenteerd en toegelicht. Aansluitend hebben in de studio gasten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ervaringsdeskundige jongere en ouder, zorgaanbieders, gemeente met elkaar gereflecteerd op de uitkomsten en uitgewisseld over “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?”.

SESSIE OP DE VOOR DE JEUGD DAG

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 november jl. ging het om het verhaal van een ervaringsdeskundige ouder waarvan het kind woont in een kleinschalige woonvoorziening. Aan de hand van dit ervaringsverhaal bespreekt Loraine Visscher (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) en ervaringsdeskundige ouder wat nodig is voor succesvolle plaatsingen van jongeren binnen kleinschalige woonvoorzieningen en wat werkzame elementen zijn van deze woonvoorzieningen.

De Voor de Jeugd Dag sessie is HIER terug te kijken!

PRESENTATIE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

Bekijk HIER de presentatie van het onderzoek.

UITGEBREIDE ONDERZOEKSRAPPORTAGE

Lees HIER de uitgebreide rapportage van de resultaten van het onderzoek.

INTERACTIEVE PUBLICATIE “ZO THUIS EN GEWOON MOGELIJK WONEN: HANDVATEN VOOR DE PRAKTIJK”

Download HIER de interactieve publicatie met concrete handvaten voor de praktijk van hulpverlening en beleid (om optimaal gebruik te kunnen maken van de interactieve functionaliteiten open het PDF-document met Adobe Acrobat).

In deze publicatie spiegelen we de inzichten uit de literatuurstudie met de (praktijk)ervaringen van jongeren, ouders en professionals met het wonen en/of werken in kleinschalige woonvoorzieningen. Per thema formuleren we aanbevelingen en praktische tips. We sluiten de interactieve publicatie af met de stappen die professionals, zorgaanbieders en gemeenten kunnen zetten op weg naar het vormgeven van ideale kleinschalige woonvoorziening.

FACTSHEET “IN EEN IDEALE KLEINSCHALIGE WOONVOORZIENING”

De belangrijkste inzichten uit het eerste deel van het onderzoek – het literatuuronderzoek – zijn in een aparte factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren.

Klik HIER voor de factsheet.

MEER WETEN?

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (labun.a@jeugdhulpfriesland.nl) of met Klara van Zoest, het aanspreekpunt van de JENN werkgroep kleinschalige woonvoorzieningen (klara.van.zoest@groningen.nl).