Ketenbreed Leren van casusreviews in Friesland

Op 25 januari 2022 vond een boeiend webinar ‘Ketenbreed Leren van casusreviews in Friesland’ plaats met de onderzoekers van het project Ketenbreed Leren als gastsprekers. In het onderzoek Ketenbreed Leren zijn de levensverhalen van 31 jeugdigen opgetekend die intensieve, specialistische jeugdhulp ontvingen, eindigend in 24-uurszorg. Welke factoren zijn belemmerend geweest of hebben juist geholpen om de hulp goed te laten verlopen?

Wat zijn de rode draden uit het onderzoek? In bijna geen enkel levensverhaal werd een gedeelde verklarende analyse gemaakt. Mede daardoor blijven positieve resultaten achter en lopen jeugdigen schade op binnen het speciaal onderwijs en in de zorg. Jeugdigen en hun ouders voelen zich erg vaak niet gehoord, terwijl professionals hiervoor wel hun best doen. Goed kunnen blijven volgen van onderwijs heeft te weinig prioriteit, waardoor schoolcarrières meer dan regelmatig afgebroken worden. En tenslotte, ouders krijgen zelden aandacht voor hun eigen problemen, terwijl die een belangrijke rol kunnen spelen in het er blijvend zijn voor hun eigen kinderen.

In dit webinar zijn de lessen uit het casusonderzoek in de gesloten jeugdzorg in Friesland gedeeld aan de hand van de levensverhalen van twee jongeren. De gepresenteerde inzichten laten duidelijk zien dat het investeren van tijd en het onbevooroordeeld luisteren naar jeugdigen en gezinnen kan echt iets in beweging zetten! We kijken terug op een inspirerende uitwisseling van kennis en concrete handvatten voor professionals om tijdig passende ondersteuning aan kinderen en hun ouders te kunnen bieden en om plaatsing in gesloten jeugdzorg in de toekomst beter te kunnen voorkomen.

Bekijk HIER de presentatie van Marjan de Lange, Marieke Spijk-de Jonge, Ilona Doornwaard-Klein en Marike Serra (onderzoeksteam Ketenbreed Leren).

MEER WETEN OVER HET ONDERZOEK KETENBREED LEREN?

Lees HIER het eindrapport “‘Betrek mij gewoon!’ Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren.”