Leefklimaat Vormgeven in Kleinschaligheid: Van Theorie naar Praktijk

Op 24 juni 2024 vond een boeiend webinar ‘Leefklimaat Vormgeven in Kleinschaligheid: Van Theorie naar Praktijk’ plaats met Ymke Riemersma, Promovendus Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen, Luuk Trommelen & Ellen van der Hulst , Opvoeder & Gedragswetenschapper Heppie (t)Huis, en Emma Schouten, Gedragswetenschapper Kleinschalige Voorzieningen Elker Jeugdhulp & Onderwijs, als gastsprekers. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het landelijk Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp en het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

De eerste onderzoeken naar de ervaringen van jeugdigen, ouders en professionals zijn veelbelovend en laten zien dat kleinschaligheid meer mogelijkheden biedt voor het opbouwen van betekenisvolle relaties tussen opvoeders en jeugdigen en nog andere voordelen met zich meebrengt. Het bieden van deze vorm van hulp is echter niet eenvoudig en eenduidig, en brengt in de dagelijkse praktijk dilemma’s mee. In dit webinar werd stilgestaan bij de cruciale randvoorwaarden voor het realiseren van een gezond en positief leefklimaat binnen kleinschalige woonvormen.

In het eerste deel van het webinar lag de focus vooral op de bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis over werkzame elementen van het leefklimaat in kleinschalige woonvormen. In het tweede deel werd dieper ingegaan op de specifieke context en praktijkervaringen van twee kleinschalige voorzieningen: Heppie (t)Huis en (de kleinschalige vormen van) Elker Jeugdhulp & Onderwijs. In het derde deel werd ingezoomd op de praktische aspecten van het vormgeven van het leefklimaat in kleinschaligheid:

  • Hoe kun je een zo “normaal” en huiselijke omgeving concreet vormgeven?
  • Wat betekent relationeel werken binnen een kleinschalige voorziening en hoe doe je dat met elkaar?
  • Welke praktische stappen kun je nemen in je dagelijkse werk?

De belangrijkste ’take-home messages’ uit het webinar:

  • Stel jezelf vaker de vraag: “Hoe zou je het thuis doen? Hoe zou je willen dat het bij je eigen kinderen ging?”
  • Je hebt invloed, iedere dag, op ieder moment, ook al is het niet direct meetbaar/zichtbaar.

Bekijk HIER de presentatie van Ymke Riemersma, Luuk Trommelen, Ellen van der Hulst en Emma Schouten.

MEER WETEN? 

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl