Luisteren naar jeugdigen en ouders: start met hun levensverhaal

Op 1 juni 2021 vond een boeiend webinar met Marjan de Lange plaats – ‘Luisteren naar kinderen en ouders: start met hun levensverhaal’. Centraal tijdens dit webinar stonden de vragen: wat zou je al morgen kunnen doen om nog beter in contact met kinderen en ouders te komen? Hoe kun je nog beter gelijkwaardig met hen samenwerken? Hoe krijg je gezamenlijk zicht op mogelijke onderliggende verklarende factoren bij complexe problematiek?

LEVENSVERHAAL
Marjan de Lange illustreerde aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe je het levensverhaal samen met kinderen en ouders in kaart kunt brengen en wat de voordelen zijn van het uitwerken van het levensverhaal. Daarnaast gaf zij praktische tips en mooie hulpmiddelen voor het direct benutten van deze voordelen in de dagelijkse praktijk.

DIGITALE LEVENSLIJN TOOL
Het webinar is afgesloten met de lancering van de digitale Levenslijn tool van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, die met dank aan ZonMw is ontwikkeld. Dit hulpmiddel ordent de informatie over het levensverhaal op systematische en heldere wijze. Het biedt een visueel overzicht van het levensverhaal dat hulpverleners makkelijk kunnen delen met ouders, kinderen en de andere relevante betrokkenen bij het hulpverleningstraject van het gezin. De digitale levenslijn tool is gratis voor iedereen te gebruiken.

We kijken terug op een inspirerende uitwisseling van kennis en concrete handvatten voor professionals om passende ondersteuning aan kinderen en hun ouders te kunnen bieden. En het begint met goed luisteren naar hun levensverhaal!

LAAT JE INSPIREREN!
Bekijk HIER de presentatie van Marjan de Lange.

MEER INFORMATIE OF ZELF AAN DE SLAG MET DE DIGITALE LEVENSLIJN TOOL?
Lees HIER over de meerwaarde van het uitwerken van een levenslijn en over hoe je de digitale levenslijn tool kan gebruiken binnen je eigen praktijk.