Mini-tutorial ‘Steun – onmisbare factor in elke Verklarende Analyse’

Een Verklarende Analyse is een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming over in te zetten hulp, gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen en ouders en effectieve en passende hulp die aansluit bij wensen en behoeften van jeugdigen en ouders. Bij het maken van Verklarende Analyse wordt de samenhang tussen de verschillende onderliggende factoren die (positieve en negatieve) invloed hebben op het gedrag van kinderen en ouders in kaart gebracht. De Verklarende Analyse verklaart waardoor de problematiek is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert, en geeft inzicht in de factoren en de omstandigheden die positief gedrag van de jeugdige en haar ouders mogelijk maken.

In deze mini-tutorial wordt ingegaan op de 4 vormen van STEUN die ervoor kunnen zorgen dat de problematiek niet nog erger is dan die had kunnen zijn. De focus ligt hierbij op de manier waarop steun bijdraagt aan het positief ombuigen van belemmerende factoren en/of het versterken van positieve invloeden. Welke vormen van steun zijn er al aanwezig? Wie doet wat wanneer waardoor de problematiek en zorgen niet nog groter zijn en de veerkracht van jeugdige en het gezin versterkt wordt?

Deze mini-tutorial biedt praktische handvatten om de steun factoren zo concreet mogelijk in kaart te brengen! Maak de Verklarende Analyse echt samen met jeugdigen en ouders/opvoeders. Benut de tips en tricks uit de tutorial om de verschillende vormen van steun bespreekbaar te maken en mee te nemen bij het maken van de gedragen Verklarende Analyse.