Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!

Op 14 september 2022 vond een inspirerend webinar ‘Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!’ plaats met Harm Damen van Pactum als gastspreker. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Tijdens het webinar nam Harm Damen de deelnemers mee in de resultaten van het onderzoek “Parents as agents of change” gericht op de relatie tussen (veranderingen in) de empowerment van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Hoe gaat het op dit vlak met ouders en kinderen? Verschilt dit met gezinnen waarvan kinderen uithuisgeplaatst zijn en meer kindgerichte hulp krijgen? Zijn er verschillen tussen één en tweeoudergezinnen? Hoe gaat het met deze gezinnen na IAG?

De inzichten uit het onderzoek gaven ruimschoots voer voor een boeiende discussie! De deelnemers hebben praktische tips en handvatten ontvangen voor:

  • het leren werken met 3 componenten van empowerment;
  • het zorgen dat ouders (en jongeren) de regie hebben over de behandeling;
  • het ontstressen van ouderlijke stress;
  • het beter betrekken van vaders bij de behandeling;
  • het werken vanaf het begin van IAG ook aan de situatie daarna, en aan het vergroten en versterken van sociaal netwerk van gezinnen;
  • het inzetten we elementen van gezinsgericht werken ook tijdens uithuisplaatsingen.

Bekijk HIER de presentatie van Harm Damen.

Klik HIER voor meer informatie over de EMPO vragenlijsten voor ouders en jongeren.

MEER WETEN OVER HET ONDERZOEK “PARENTS AS AGENTS OF CHANGE: PARENTAL EMPOWERMENT AND CHILD BEHAVIORAL PROBLEMS IN FAMILIES RECEIVING FAMILY TREATMENT”

Download HIER het proefschrift van Harm Damen.

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl