Video overzicht

Video's

09-11-2021

Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse

Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen (bureau PEERS) nemen ons mee in hoe de hulpverleners samen met jeugdigen en gezinnen de vragen en problematiek trefzeker en niet (ver)oordelend kunnen formuleren. Daarnaast geven ze praktische tips en mooie hulpmiddelen voor het uitwerken van de gedeelde visie over wat precies de zorgen zijn en waar de hulp verandering in moet brengen op zo’n manier dat jongere en ouders zich echt gehoord en gesteund voelen en een relevante verklarende analyse mogelijk is.

Lees meer
01-06-2021

Luisteren naar jeugdigen en ouders: start met hun levensverhaal

Marjan de Lange (Ketenbreed leren / Jeugdhulp Advies en Ontwikkeling) neemt ons mee in hoe je het levensverhaal samen met kinderen en ouders in kaart kunt brengen en wat de voordelen zijn van het uitwerken van het levensverhaal. Daarnaast geeft zij praktische tips en mooie hulpmiddelen voor het direct benutten van deze voordelen in de dagelijkse praktijk.

Lees meer
21-04-2021

Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana Knot-Dickscheit en Marieke Boelhouwer (Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen / RuG / Molendrift) delen belangrijke uitgangspunten in de samenwerking met en rondom gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, wat de werkzame principes en de succes- en belemmerende factoren hierin zijn.

Lees meer
16-03-2021

Hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Daniëlle Jansen en Loraine Visscher (Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen / UMCG / RuG) delen inzichten vanuit onderzoek hoe we het stelsel voor jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen kunnen verbeteren, wat de werkzame elementen zijn van interventies voor deze gezinnen en hoe hulpverleners en interventies versterkt kunnen worden voor het bieden van optimale en passende hulp.

Lees meer
24-11-2020

Verklarende analyse: de basis voor passende hulp

Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets (Bureau PEERS) vertellen over het belang van een verklarende probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en het beslissen over passende hulp. Wat is het doel en de belangrijkste ingrediënten van een verklarende analyse en wat zijn de risico’s van het ontbreken ervan? Wat helpt om de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk te maken?

Lees meer
01-11-2020

De meerwaarde van een dialoogtafel voor de dagelijkse praktijk

Han Tuller (beleidsregisseur Jeugd en Sociaal Domein binnen gemeente Heerenveen) en Jeannet van der Vaart (gezinswerker gemeente Heerenveen) delen hun ervaringen met de dialoogtafels en wat volgens hen de meerwaarde hiervan kan zijn voor andere organisaties.

Lees meer
01-04-2020

Wat is een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd?

Maak in 2 minuten kennis met het fenomeen ‘Regionale Kenniswerkplaats Jeugd’!

Lees meer
22-05-2018

Wat levert deelname aan een dialoogtafel op?

Een jongere, een cliëntenvertegenwoordiger, een professional en een dialoogtafelvoorzitter delen hun ervaringen met de dialoogtafel bijeenkomsten. Wat was hun motivatie om mee te doen en wat hebben de dialoogtafels opgeleverd?

Lees meer
09-04-2018

Site-visit ZonMw aan de Friese werkplaats

Op 9 april 2018 jl. nam de ZonMw programmacommissie een kijkje in de keuken van de Friese werkplaats. De uitwisseling van ervaringen stond centraal tijdens deze ZonMw site-visit. Verschillende betrokkenen bij de werkplaats en haar projecten vertellen vanuit eigen perspectief waarom de werkplaats van belang is voor de zorg voor jeugd in Friesland.

Lees meer
19-10-2017

Wat is een dialoogtafel?

In het kader van het dialoogtafelproject hebben jongeren samen met onderzoekers dit animatiefilmpje gemaakt. We nemen je mee in wat het dialoogtafelgesprek inhoudt en wat het kan opleveren voor de deelnemende jongeren, ouders/opvoeders en professionals.

Lees meer