Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp

Op 12 oktober 2022 vond een inspirerend webinar ‘Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp’ plaats met Arjen van Assen van Rijksuniversiteit Groningen als gastspreker. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Tijdens het webinar nam Arjen van Assen de deelnemers mee in het belang van jeugdparticipatie bij jeugd-en gezinshulp en de cruciale voorwaarden waaraan de hulpverlening moet voldoen om van jeugdparticipatie te kunnen spreken. Als voorbeeld van het bevorderen van jeugdparticipatie werd de interventie Kinder-en Jeugdcoaching besproken. Daarnaast kwamen diverse voorbeelden van (on)succesvolle jeugdparticipatie aan bod en de werkzame elementen daarin. In de boeiende discussie met de deelnemers is stil gestaan bij zowel de positieve ervaringen als de hardnekkige knelpunten in het realiseren van jeugdparticipatie. De deelnemers hebben praktische tips en handvatten ontvangen voor het betrekken van kinderen en jongeren bij de hulpverlening.

Bekijk HIER de presentatie van Arjen van Assen.

MEER WETEN OVER DIT THEMA? 

Hieronder links en verwijzingen naar verschillende onderzoeken/publicaties:

Tenslotte, een aantal relevante publicaties over jeugdparticipatie bij complexe jeugd- en gezinshulp:

  • van Assen, A. G., Knot-Dickscheit, J., Post, W. J., & Grietens, H. (2020). Home-visiting interventions for families with complex and multiple problems: A systematic review and meta-analysis of out-of-home placement and child outcomes. Children and Youth Services Review, 114, 104994.
  • van Assen, A.G., Knot-Dickscheit, J., Grietens, H., & Post, W. (2021). Fidelity and flexibility of care activities in child-centered youth care for children growing up in families experiencing complex and multiple problems. Children and Youth Services Review, 123, 105923.
  • van Assen, A.G., Post, W., Grietens, H., & Knot‐Dickscheit, J. (2022). Child and Youth Coaching in families experiencing complex and multiple problems: A longitudinal evaluation study. Child & Family Social Work.
  • Visscher, L., Evenboer, K. E., Scholte, R. H. J., Van Yperen, T. A., Knot-Dickscheit, J., Jansen, D. E. M. C., & Reijneveld, S. A. (2020). Elucidating care for families with multiple problems in routine practice: Self-registered practice and program elements of practitioners. Children and Youth Services Review, 111, 104856.

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl