Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Op 21 april 2021 namen ruim 170 professionals uit het hele land deel aan het boeiend webinar ‘Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen’. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Samenwerking
Onderzoek laat duidelijk zien dat goede samenwerking met en in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek geen vanzelfsprekendheid is. Ook uit de praktijkervaringen van professionals blijkt elke keer opnieuw dat de meest hardnekkige knelpunten in de zorg voor deze gezinnen over de samenwerking gaan.

Tijdens het webinar illustreerden Jana Knot-Dickscheit en Marieke Boelhouwer aan de hand van inzichten uit onderzoek wat de belangrijke uitgangspunten in de samenwerking zijn en wat de werkzame principes en de belemmerende factoren zijn. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden schetsten ze vervolgens hoe je als hulpverlener de samenwerking met het gezin en met andere betrokken professionals bij het gezin goed vorm kan geven en hoe je ervoor kan zorgen dat samenwerken lukt.

We kijken terug op een inspirerende uitwisseling van kennis, (praktijk)ervaringen en concrete handvatten voor professionals om de samenwerking met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen soepeler te organiseren.

Presentatie van de sprekers
Bekijk HIER de presentatie van Jana Knot-Dickscheit en Marieke Boelhouwer.