Samenwerken met het sociale netwerk van gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Op 21 november 2023 vond een boeiend webinar ‘Samenwerken met het sociale netwerk van gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ plaats met Loraine Visscher (RuG) en Nelly Heijs (Community Support) als gastsprekers. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de manier waarop jeugdhulp bij kan dragen aan het versterken van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen. Het samenwerken met het sociaal netwerk van jeugdigen en ouders bij de hulp die zij ontvangen is hierin een belangrijk element. We weten dat de aanwezigheid van een steunend sociaal netwerk een belangrijke beschermende factor is en dat het betrekken van mensen uit het sociaal netwerk bij de hulp kan bijdragen aan positievere en langdurigere effecten. Echter in de praktijk ervaren professionals regelmatig barrières bij het samenwerken met het sociaal netwerk van een gezin en wordt het sociaal netwerk relatief weinig ingezet bij de hulp.

In het eerste deel van het webinar namen Loraine Visscher en Nelly Heijs de deelnemers mee in de bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis over dit thema. In het tweede deel werd ingegaan op de vier fases van samenwerking met het sociaal netwerk en de tips van jongeren en ouders voor professionals om samen te werken met het sociaal netwerk van gezinnen. Het derde deel was vooral gericht op de praktische handvaten, die je meteen kunt inzetten in jouw dagelijkse praktijk. Hoe geef je concreet vorm aan samenwerken met het sociaal netwerk bij de hulp aan gezinnen? En wat levert dat op, zowel voor jezelf als voor het gezin?

Bekijk HIER de presentatie van Loraine Visscher en Nelly Heijs.

Download HIER de praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’ en bijbehorende reflectievragen. Deze praatplaat biedt concrete handvatten en praktische tips om gelijkwaardige samenwerking met het gezin en de mensen om hun heen vorm te geven. Je kunt de praatplaat en bijbehorende reflectievragen gebruiken in contact met gezinnen én in intervisie, supervisie, coaching- of casuïstiekbesprekingen.

In deze DIGITALE GOODIEBAG vind je linkjes naar kennisclips over samenwerking met het sociaal netwerk van gezinnen, relevante tools en documenten omtrent dit onderwerp en beschikbare instrumenten/vragenlijsten om het sociaal netwerk van gezinnen in kaart te brengen.

MEER WETEN? 

  • Boek Community Support – in 10 stappen samenredzaamheid versterken

In het nieuwe boek In 10 stappen samenredzaamheid versterken – Werk volgens de methodiek Community Support en maak jezelf duurzaam overbodig als (gezins)professional lees je alles over het samenwerken met het sociale netwerk van gezinnen. Hoe betrek je hen structureel en hou je hierin aandacht voor? En wat doe je als er sprake is van een beperkt netwerk of als de klant aangeeft dit netwerk niet te willen betrekken. In dit laatste boek over de methodiek Community Support van Riny Koersen en Nelly Heijs wordt je als professional op een praktisch en positieve manier uitgedaagd om op andere manieren te kijken en te werken. Voor meer info: https://www.communitysupport.academy/kennisontwikkeling/publicaties/

  • Artikel: ‘Gebruik de Meldcode als empowermenttool’

Hoe verbeter je de samenwerking tussen professionals en het informele netwerk? Dat onderzoeken ze in de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

https://www.augeomagazine.nl/onderzoeksspecial-nieuwe-inzichten-betere-resultaten/samen-met-informeel-netwerk

  • Artikel: Hoe het sociaal netwerk gezinnen veiliger maakt

Juist gezinnen die het hard nodig hebben, aarzelen vaak om hun familie en bekenden om steun te vragen. Wat kun jij betekenen als professional?

https://www.augeomagazine.nl/systeemgericht-werken/in-de-praktijk-het-sociale-netwerk-betrekken

  • Artikel: Hoe sociale steun het verschil kan maken

https://www.augeomagazine.nl/pareltjes/achtergrond-sociale-steun

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl