Site-visit ZonMw aan de Friese werkplaats

Om een goede indruk te krijgen van de werkplaats en onze projecten, kwamen op maandag 9 april 2018 jl. de programmacommissie en de programmasecretaris van ZonMw bij ons op bezoek in Leeuwarden. Er was een informatief en interactief programma samengesteld, waarbij de uitwisseling van ervaringen centraal stond. Een aantal gemeenten en partnerorganisaties was vertegenwoordigd. Deelnemers vertelden vanuit eigen perspectief waarom de werkplaats van belang is voor de zorg voor jeugd in Friesland.

De ochtend stond in het teken van de werkplaats als geheel en het Peer School Support project. In de middag kwam het dialoogtafelproject aan bod, waarbij deelnemers aan de dialoogtafel hun ervaringen deelden. Tenslotte werden de dynamische context, waarin de AWTJF functioneert, en de daarbij ontstane uitdagingen benoemd en werd een aantal ideeën voor de toekomst geopperd.

We kijken terug op een geslaagde uitwisseling van kennis en ideeën over vraagstukken en mogelijke oplossingen voor de uitdagingen die we tegenkomen. ZonMw en de programmacommissie hebben een goede indruk gekregen van hoe de werkplaats in uitvoering is. Ze zijn positief en enthousiast over wat we al hebben bereikt en over de toekomst van onze werkplaats.

Klik hier voor de presentatie over de AWTJF als geheel en het dialoogtafelproject. De presentatie over het Peer School Support project vindt u hier.