Verklarende analyse: de basis voor passende hulp

Op 24 november 2020 hielden we een inspirerend webinar in samenwerking met Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS. Het webinar ging over het belang van een verklarende probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en het beslissen over passende hulp. Een boeiend en zeer actueel onderwerp.

Tijdens het webinar werden het doel van een verklarende analyse, de risico’s van het ontbreken ervan en de belangrijkste ingrediënten besproken. Daarnaast werd het 7-factoren model als methodiek voor een verklarende analyse toegelicht. Met dit model wordt de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk gemaakt. Door deze analyse te maken, samen met jeugdigen en ouders/opvoeders, is de kans groter dat er passende hulp wordt geboden die echt het verschil maakt.

Het 7-factorenmodel ten behoeve van de verklarende analyse is een veelbelovend instrument voor de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Met dank aan ZonMw en Bureau PEERS is er recent een (digitale) tool voor ontwikkeld.

De PowerPoint presentatie van het webinar vind je HIER.

MEER INFORMATIE:

Over de verklarende analyse zijn twee animaties en een factsheet gemaakt:

Online tool verklarende analyse en beschikbare hulpmiddelen: