Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse

Op 9 november 2021 vond een boeiend webinar ‘Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse’ plaats met Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen (bureau PEERS) als gastsprekers. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hebben ze de deelnemers meegenomen in hoe de hulpverleners samen met jeugdigen en gezinnen de vragen en problematiek trefzeker en niet (ver)oordelend kunnen formuleren. Daarnaast gaven ze praktische tips en mooie hulpmiddelen voor het uitwerken van de gedeelde visie over wat precies de zorgen zijn en waar de hulp verandering in moet brengen op zo’n manier dat jongere en ouders zich echt gehoord en gesteund voelen en een relevante verklarende analyse mogelijk is.

We kijken terug op een inspirerende uitwisseling van kennis en concrete handvatten voor professionals om passende ondersteuning aan kinderen en hun ouders te kunnen bieden.

LAAT JE INSPIREREN!

Bekijk HIER de presentatie van Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen.

MEER INFORMATIE OVER DE VRAAGVERHELDERING?

MEER INFORMATIE OVER DE VERKLARENDE ANALYSE?

  • Factsheet Verklarende analyse. In deze factsheet is de actuele kennis uit de vakliteratuur gebundeld o.a. over de ingrediënten van een verklarende analyse en over wat er nodig is voor een goede verklarende analyse (specifieke vaardigheden professionals, maar ook binnen teams). Daarnaast zijn in de factsheet (zie p. 4) ook links opgenomen naar de verschillende formats en (digitale) hulpmiddelen die helpen bij het maken van een verklarende analyse.
  • Eerder gehouden webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’ (d.d. 24 november 2020 jl.). Klik HIER voor de links naar de opname, de presentatie en alle aanvullende informatie (o.a. twee animaties en een online tool verklarende analyse).