Wat is een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd?

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen en jongeren. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd zich hard voor.

In een kenniswerkplaats werken organisaties uit het jeugdveld, gemeenten, onderzoekers, opleidingen, ouders en jongeren in een lerende omgeving samen. Zo komen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis bij elkaar. De werkplaatsen dragen op deze manier bij aan het veranderen en verbeteren van de jeugdsector.

De 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd richten zich op maatschappelijke vraagstukken die in hun eigen regio spelen. Een aantal thema’s staan bij meerdere werkplaatsen centraal.

Benieuwd aan welke vraagstukken de werkplaatsen werken? Of met welke inzichten en opbrengsten je al aan de slag kunt in jouw regio?