Werken aan de werkrelatie: sleutels voor een gezinsgerichte blik

Op 14 april 2022 vond een boeiend webinar ‘Werken aan de werkrelatie: sleutels voor een gezinsgerichte blik’ plaats met Marianne Welmers van de Poll (docent Social Work en onderzoeker Lectoraat Jeugd aan Hogeschool Windesheim) als gastspreker. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Tijdens het webinar nam Marianne Welmers Van de Poll de deelnemers mee in de gezinsgerichte kijk op de werkrelatie en op de vaardigheden die dit vraagt van professionals. Uit een observatie onderzoek dat zij heeft uitgevoerd in de (intensieve) ambulante gezinsbehandeling bleek dat geobserveerde gezinsbehandelaren heel sterk investeerden in de individuele werkrelaties met hun cliënten. Niet verrassend dus dat de meeste ouders (vooral moeders) in dit onderzoek over het algemeen heel positief waren over die werkrelatie. Tegelijkertijd bleek dat er nog winst te behalen valt in de vaardigheden die nodig zijn om te werken aan een sterke werkrelatie met het héle gezin. Concreet betekent dat bijvoorbeeld: meer aandacht voor de werkrelaties met verschillende gezinsleden en dan vooral ook met kinderen en jongeren, aandacht voor de ervaren veiligheid tijdens een gezinsgesprek, en voor de samenwerking tussen gezinsleden aan door iedereen gedeelde doelen.

Aan de hand van inzichten uit onderzoek en concrete praktijkvoorbeelden verhelderde Marianne Welmers Van de Poll deze gezinsgerichte aspecten van de werkrelatie. De deelnemers hebben veel praktische tips en handvatten ontvangen voor:

  • het zorgen voor een goede werkrelatie met een hele gezin;
  • het zorgen voor een veilig klimaat, waarin ook kinderen en jongeren écht mee durven doen;
  • het stimuleren van de samenwerking tússen gezinsleden aan door iedereen gedeelde doelen.

LAAT JE INSPIREREN!

Bekijk HIER de presentatie van Marianne Welmers van de Poll; download HIER de bijbehorende werkkaart

Bekijk HIER de samenvatting van het proefschrift van Marianne Welmers van de Poll, met link naar de digitale versie.

Download HIER de meta-analyse waar uit blijkt dat de meer systemische aspecten van de werkrelatie (veiligheid en gezamenlijke doelperceptie) nog sterker samenhangen met behandelresultaat dan de werkrelaties met individuele gezinsleden.

MEER WETEN OVER DIT THEMA?

Twee mooie leestips:

  • “Samen in gezinstherapie” van Peter Rober (2017). Dit boek bevat o.a. een uitwerking van werken met een prachtig feedbackinstrument dat is afgestemd op het werken met gezinnen, inclusief aangepaste versie voor kinderen en jongeren. De bijbehorende website is www.sameningezinstherapie.com
  • “Therapeutic Alliances with Families. Empowering Clients in Challenging Cases” van Escudero & Friedlander (2017)

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl