Werkzame elementen in “FamilieKracht”: samen met en in de familie aan de slag

Op 16 juni 2022 vond een boeiend webinar ‘Werkzame elementen in “FamileKracht”: samen met en in de familie aan de slag’ plaats met Roos van Soomeren en Peter Lutters van IHUB als gastsprekers. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Tijdens het webinar namen Roos van Soomeren en Peter Lutters de deelnemers mee in de werkwijze van “FamilieKracht” – een intensieve aanpak voor multi-stressgezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van een vastgelopen thuissituatie door maatschappelijke problemen en (een vermoeden van) GGZ-problematiek. “FamilieKracht” is een gezamenlijk initiatief van Altra en De Opvoedpoli op het gebied van familiezorg. Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze werkwijze was de behoefte om de multiproblematiek bij gezinnen effectiever aan te pakken. Het hoofddoel van “FamilieKracht” is dat het hele gezin ondersteund wordt op meerdere levensgebieden en dat het kind of de jongere binnen het gezin weer veilig en gezond kan opgroeien. Dat wordt bereikt door in te zetten op het versterken van de veerkracht van gezinsleden, het aanleren van een effectieve stresshantering en het actief betrekken van het sociaal netwerk van het gezin. Door gebruik te maken van leidende principes, zoals gezamenlijke besluitvorming, bekrachtigen van het gezin en inzet van het netwerk, neemt de veerkracht in gezinnen toe en nemen de stressfactoren duurzaam af.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit regio’s den Haag en omstreken en Amsterdam Zuidoost illustreerden Roos van Soomeren en Peter Lutters hoe de aanpak vorm krijgt in de praktijk en wat het oplevert voor jeugdigen en gezinnen. De deelnemers hebben veel praktische tips en handvatten ontvangen voor:

  • het betrekken van een hele gezin en het sociaal netwerk van het gezin in de zorg;
  • het verminderen van stress en het versterken van de veerkracht van gezinsleden;
  • het zorgen dat gezinnen op eigen FamilieKracht verder kunnen met behulp van hun netwerk;
  • het stimuleren van de samenwerking met verschillende organisaties en disciplines.

Bekijk HIER de presentatie van Roos van Soomeren en Peter Lutters.

MEER WETEN OVER “FamilieKracht”?

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl