Nieuws

Voorbereiding Peer School Support Project

22-12-2016

ZonMw heeft aan de AWTJF een subsidie toegekend voor “Peer School Support Project”. Dit nieuwe project is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. De volgende vragen staan centraal in het project: Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren?

Ondertussen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de start van het project. Gekeken wordt hoe het project in de AWTJF organisatiestructuur past. Ook maken we concrete afspraken over de betrokkenheid van de verschillende partnerorganisaties in het project. Tenslotte werken we aan de invulling van twee belangrijke functies in het project, namelijk onderzoeker en jongerenwerkers.

Uiteindelijk vertalen we de uitkomsten van dit project en de opgedane kennis naar innovatieve en overdraagbare tools.  Deze zijn goed bruikbaar bij het tijdig en integraal ondersteunen van kwetsbare jongeren die in de opleiding (en hun thuissituatie) dreigen vast te lopen.