Nieuws

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat gezinnen met meerdere problemen op verschillende leefgebieden zich voldoende gehoord voelen en goed worden geholpen? Hoe kunnen we zorgen dat het noodzakelijke maatwerk en de best passende hulp voor de meest kwetsbare gezinnen tijdig wordt ingezet?

Integrale maatwerkaanpak
In het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ ontwikkelen we integrale maatwerkaanpak voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek (MCP). Het gaat om gezinnen die op meerdere plekken in beeld komen (Jeugdhulp, WMO, volwassenenzorg, schuldhulpverlening, participatie, etc.) en die een groot beroep doen op verschillende vormen van gemeentelijke ondersteuning en jeugdhulp. Jongeren, ouders, hulpverleners en beleidsmakers denken mee vanuit hun eigen ervaring, kennis en expertise en delen inzichten met elkaar.

Experiment ‘Doorbraak!’
In dit project wordt voortgebouwd op de systematische methodische aanpak ontwikkeld in samenwerking met gemeente Heerenveen in het kader van het experiment ‘Doorbraak!’. De opgedane inzichten en geleerde lessen vanuit Doorbraak! worden benut bij de doorontwikkeling van de maatwerkaanpak. Daarnaast wordt een lerende praktijk op alle niveaus (uitvoerend, beleid en bestuur) opgezet om bestaande routines en patronen te doorbreken en om daadwerkelijke verandering in de praktijk te realiseren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’? Wilt u uw kennis en expertise delen in de lerende praktijk, dat rondom het project wordt opgezet? Lees hier de toelichting over de aanleiding en de kaders van het project. Ook wordt uitgelegd wat de lerende praktijk precies inhoudt.

Voor verdere vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Anja Holwerda, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.