Nieuws

Jongeren aan het woord

17-12-2018

Op 6 november 2018 waren wij in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden om te horen wat voor hen belangrijk is als zij in het jeugdhulpcircuit terecht komen.

Aan de hand van concrete voorbeelden vanuit hun ervaringen werden thema’s besproken zoals de samenwerking tussen hulpverleners en jongeren, gezamenlijke besluitvorming, eigen kracht, eigen regie en maatwerk. Samen werd nagedacht over wat nodig is, zodat jongeren zich daadwerkelijk gehoord en geholpen voelen. Deze bijeenkomst heeft waardevolle inzichten opgeleverd, die we verzameld hebben in een factsheet.

Klik hier voor de factsheet.