Nieuws

Wat werkt bij kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren?

20-04-2022

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, in samenwerking met het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (het JENN), een onderzoek uit naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestaat daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

WAT WERKT?

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste inzichten zijn gebundeld in een FACTSHEET: een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen. Momenteel verkennen we welke van deze elementen volgens jongeren, ouders en professionals bijdragen aan succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf, voor wie en waarom. De interviews met jongeren en ouders en de focusgroepen met professionals leveren boeiende inzichten op. We verwachten het onderzoek in juli/augustus 2022 af te ronden.

HEB JE VRAGEN?

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met de onderzoeker verbonden aan dit project: Loraine Visscher, loraine@awtjf.nl

Of met het aanspreekpunt van de werkgroep kleinschalige woonvoorzieningen van het JENN: Klara van Zoest, klara.van.zoest@groningen.nl