Nieuws

Wat werkt in de kleinschalige vormen van verblijf voor jongeren?

14-12-2021

In samenwerking met het Jeugdexpertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) doet de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland de komende tijd een onderzoek naar kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Nederland. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige voorziening én leiden tot duurzaam verblijf. Dit gebaseerd op zowel (wetenschappelijke en grijze) literatuur als op praktijkervaringen van jongeren, ouders/opvoeders en professionals binnen de kleinschalige voorzieningen.

WAAROM DIT ONDERZOEK?

Kleinschalige voorzieningen voor jongeren met meervoudig complexe problemen, die niet of maar tijdelijk kunnen functioneren in een gezinsgerichte context of in grote leefgroepen, zijn gewenst, maar onvoldoende beschikbaar en/of ontbreken in het aanbod van het zorglandschap in Noord-Nederland. Daar waar deze jongeren wel in kleinschalige voorzieningen worden geplaatst is dit succesvol en gezien de problematiek soms ook kwetsbaar. Wanneer het te kwetsbaar wordt, dreigt verplaatsing, hetgeen juist voorkomen moet worden omdat (hernieuwde) perspectiefloosheid dan dreigt. Het is daarom belangrijk om zicht te krijgen op de werkzame factoren voor duurzaam verblijf zodat we hiervan kunnen leren voor toekomstige plaatsingen.

WAT HOUDT HET ONDERZOEK IN?

We zijn gestart met een literatuurstudie waarin we de bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige voorzieningen hebben verzameld. De resultaten van de literatuurstudie zijn binnenkort beschikbaar in de vorm van een factsheet en vormen de basis voor de volgende stappen. De komende periode gaan we in gesprek met jongeren en ouders: wanneer voelen zij zich écht gesteund en geholpen en wat is nodig om een zo normaal mogelijke woonplek te realiseren? Ook nodigen we professionals uit voor focusgroepen, waarin we hen vragen om hun ervaringen en ideeën over kleinschalige woonplekken voor jongeren te delen.

MEER WETEN?

We verwachten het onderzoek medio juni 2022 af te ronden. Wil je (alvast) meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Loraine Visscher via loraine@awtjf.nl