Nieuws

Wat werkt in het activeren van het sociaal netwerk bij de hulp aan gezinnen met complexe problemen?

11-07-2022

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is samenwerkingspartner in een ZonMw implementatieproject, in vervolg op het landelijke onderzoek naar werkzame elementen van interventies voor gezinnen met zware opvoedproblemen (ZOP) en gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Dit onderzoek heeft kennis opgeleverd over de inhoud van de hulp aan deze gezinnen en over de werkzame elementen van de hulp. Door middel van het implementatieproject willen we professionals in de regio Friesland, Groningen en Drenthe helpen om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de RuG, Hogeschool Windesheim, de Groningse Kenniswerkplaats Jeugd C4Youth en Stichting ExpEx (Experienced Experts)/Stjoer.

Een van de onderdelen van dit project is het ontwikkelen van een workshop voor professionals, gericht op het activeren van het sociaal netwerk. We hebben eerst bestaande kennis over wat werkt rondom het activeren van het sociaal netwerk van deze gezinnen in kaart gebracht. In de volgende stap gaan we in gesprek met jongeren, ouders en professionals: wat moeten hulpverleners nu vooral wel doen als het gaat om het in kaart brengen of het betrekken van het netwerk en wat moeten ze vooral niet doen?

Op donderdag 23 juni vond een eerste pizza-bijeenkomst met jongeren plaats bij Jimmy’s in Leeuwarden, geleid door Loraine Visscher (RuG), Anja Holwerda (Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) en Henkjan Boels (stagiaire Kenniswerkplaats Jeugd Friesland). In deze pizza-bijeenkomst hebben de jongeren praktische tips & tricks geformuleerd voor professionals, die input vormen voor de te ontwikkelen workshops. Het was een bijzonder inspirerende avond en we kijken erg uit naar de volgende bijeenkomsten met ouders en professionals.

MEER WETEN OF VRAGEN?

Het project wordt medio maart 2023 afgerond. Wil je meer weten over dit project of heb je vragen, neem dan contact op met Loraine Visscher (de projectleider vanuit de RuG, l.visscher@rug.nl) of met Anja Holwerda (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl).