Nieuws

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

11-07-2016

De handleiding van de dialoogtafelmethodiek voor toekomstige gebruikers is inmiddels gereed. Onderdelen ervan zijn voorgelegd aan jeugdigen, ouders en professionals. Zo hebben we een interactieve pizza-bijeenkomst gehouden met jeugdigen en leuke gesprekken gevoerd met een aantal ouders en professionals. Deze uitwisselingen hebben veel nuttige informatie opgeleverd en helpt ons om de verschillende elementen van de methodiek verder aan te scherpen. Hierdoor sluiten we beter aan bij de behoeften van jeugdigen, ouders en professionals.

Op dit moment zijn wij in gesprek met verschillende gemeenten over het houden van een proefdialoogtafel. Daarnaast verkennen wij alternatieve routes voor het werven van cliënten, die hun casus willen inbrengen in een dialoogtafel. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden om cliënten te ondersteunen tijdens hun deelname aan de dialoogtafel en de verschillende manieren waarop zij hun verhaal kunnen inbrengen. Bovendien oriënteren wij ons op de werving van een aantal onafhankelijke voorzitters voor het leiden van de dialoogtafelbijeenkomsten gedurende het project. Tenslotte hebben wij accreditatie aangevraagd voor SKJ-professionals voor deelname aan de dialoogtafels.