Nieuws

ZonMw subsidie voor 2 nieuwe projecten Friese Kenniswerkplaats!

29-02-2024

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft vanuit ZonMw subsidie toegekend gekregen voor twee Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) projecten, gericht op het stimuleren van een lerende omgeving, (door)ontwikkeling van tools/hulpmiddelen en het vergroten van toepassing van kennis rondom twee zeer actuele thema’s: Gedragen Verklarende Analyse en Boemerangbeleid.

VIMP-project over gedragen Verklarende Analyse

Een Verklarende Analyse is een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming over in te zetten hulp. Door het samen maken van een Verklarende Analyse ontstaat er een gedragen inzicht in de problemen en krachten binnen het gezin, in de samenhang met onderliggende verklarende factoren die invloed hebben op het gedrag van jeugdigen en ouders/opvoeders en in het perspectief. Maar hoe stel je een gedragen Verklarende Analyse op die begrijpelijk (in taal) en herkenbaar is voor jeugdigen en ouders, waar ze zich daadwerkelijk eigenaar van voelen? Hoe doe je dit echt samen? Hoe zorg je voor een gelijkwaardige samenwerking?

Binnen dit implementatieproject zetten we in op het bevorderen van de vaardigheden van professionals rond de gedragen Verklarende Analyse. We maken gebruik van bestaande kennis en ondersteunen professionals bij de vertaalslag naar het eigen handelen in hun dagelijks werk en hun contact(en) met jeugdigen en ouders. De focus ligt op het bundelen, concretiseren en toegankelijker maken van kennis die er al is, en op het stimuleren van een lerende setting rondom dit thema in de regio.

MEER WETEN?

Lees HIER meer informatie over dit project; voor vragen neem contact op met Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl) of Anja Holwerda (senior onderzoeker/projectleider, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl)

VIMP-project over Boemerangbeleid

In het promotieonderzoek ‘Boemerangbeleid’ van Sharon Stellaard zijn de patroonvorming en genererende mechanismen daarachter in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg (1974-2022) bloot gelegd. De publicatie van het proefschrift in maart 2023 heeft een behoorlijke impact in de jeugdzorgsector gehad. Er bestaat een grote bereidheid en urgentie in het veld om door te praten over, te reflecteren op, en te zoeken naar wegen om patronen te doorbreken als zij disfunctioneel blijken te zijn. Echter er ontbreken op dit moment concrete handvatten en hulpmiddelen om dit gesprek (en daaruit voortvloeiende actie- en verbeterplannen) vorm te geven.

Dit implementatieproject heeft tot doel bewustwording, reflectie en aanzet tot concrete actie rond het thema boemerangbeleid. In samenwerking met Sharon Stellaard ontwikkelen we een aantal concrete reflectiematerialen/praktische hulpmiddelen om het (h)erkennen en doorbreken van de zich herhalende denk- en handelingspatronen te stimuleren. Deze kunnen zelfstandig ter verdieping worden ingezet in verschillende gremia waar men bezig is met beleidsontwikkeling en (lerende) kwaliteitsverbetering. Om daarmee te stimuleren dat beleid dat ongewenste uitkomsten heeft gehad voor jongeren, ouders/opvoeders en hun omgeving niet wordt herhaald maar duurzaam wordt verbeterd.

MEER WETEN?

Lees HIER meer informatie over Boemerangbeleid. Voor vragen neem contact op met Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl) of Sharon Stellaard (projectleider, sharonstellaard@outlook.com)