Nieuws

Zorgtrajecten evalueren aan de dialoogtafel

10-09-2019

Kan de dialoogtafelmethodiek die binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland is ontwikkeld een structurele plaats krijgen in de dagelijkse jeugdhulppraktijk? En zo ja, hoe?

Vers van de pers! Een interessant artikel in het september nummer van Kind en Adolescent Praktijk over de ervaringen van jeugdigen, ouders en hulpverleners over de evaluatie van zorgtrajecten aan de ‘dialoogtafel’: Holwerda, A., Labun, A., Heyse, L. & Serra, M. (2019). Kind en Adolescent Praktijk 18(3), 14-21. DOI: 10.1007/s12454-019-0028-7.

Klik hier om het artikel ‘Zorgtrajecten evalueren aan de dialoogtafel’ te lezen.